JUVÉNAL

SATVRA II

 1. Vltra Sauromatas fugere hinc libet et glacialem
 2. Oceanum, quotiens aliquid de moribus audent
 3. qui Curios simulant et Bacchanalia uiuunt.
 4. indocti primum, quamquam plena omnia gypso
 5. Chrysippi inuenias; nam perfectissimus horum,
 6. si quis Aristotelen similem uel Pittacon emit
 7. et iubet archet pluteum seruare Cleanthas.
 8. frontis nulla fides; quis enim non uicus abundat
 9. tristibus obscenis? castigas turpia, cum sis
 10. inter Socraticos notissima fossa cinaedos?
 11. hispida membra quidem et durae per bracchia saetae
 12. promittunt atrocem animum, sed podice leui
 13. caeduntur tumidae medico ridente mariscae.
 14. rarus sermo illis et magna libido tacendi
 15. atque supercilio breuior coma. uerius ergo
 16. et magis ingenue Peribomius; hunc ego fatis
 17. inputo, qui uultu morbum incessuque fatetur.
 18. horum simplicitas miserabilis, his furor ipse
 19. dat ueniam; sed peiiores, qui talia uerbis
 20. Herculis inuadunt et de uirtute locuti
 21. clunem agitant. 'ego te ceuentem, Sexte, uerebor?'
 22. infamis Varillus ait, 'quo deterior te?'
 23. loripedem rectus derideat, Aethiopem albus.
 24. quis tulerit Gracchos de seditione querentes?
 25. quis caelum terris non misceat et mare caelo
 26. si fur displiceat Verri, homicida Miloni,
 27. Clodius accuset moechos, Catilina Cethegum,
 28. in tabulam Sullae si dicant discipuli tres?
 29. qualis erat nuper tragico pollutus adulter
 30. concubitu, qui tunc leges reuocabat amaras
 31. omnibus atque ipsis Veneri Martique timendas,
 32. cum tot abortiuis fecundam Iulia uuluam
 33. solueret et patruo similes effunderet offas.
 34. nonne igitur iure ac merito uitia ultima fictos
 35. contemnunt Scauros et castigata remordent?
 36. non tulit ex illis toruum Laronia quendam
 37. clamantem totiens 'ubi nunc, lex Iulia, dormis?'
 38. atque ita subridens: 'felicia tempora, quae te
 39. moribus opponunt. habeat iam Roma pudorem:
 40. tertius e caelo cecidit Cato. sed tamen unde
 41. haec emis, hirsuto spirant opobalsama collo
 42. quae tibi? ne pudeat dominum monstrare tabernae.
 43. quod si uexantur leges ac iura, citari
 44. ante omnis debet Scantinia. respice primum
 45. et scrutare uiros, faciunt nam plura; sed illos
 46. defendit numerus iunctaeque umbone phalanges.
 47. magna inter molles concordia. non erit ullum
 48. exemplum in nostro tam detestabile sexu.
 49. Tedia non lambit Cluuiam nec Flora Catullam:
 50. Hispo subit iuuenes et morbo pallet utroque.
 51. numquid nos agimus causas, ciuilia iura
 52. nouimus aut ullo strepitu fora uestra mouemus?
 53. luctantur paucae, comedunt coloephia paucae.
 54. uos lanam trahitis calathisque peracta refertis
 55. uellera, uos tenui praegnantem stamine fusum
 56. Penelope melius, leuius torquetis Arachne,
 57. horrida quale facit residens in codice paelex.
 58. notum est cur solo tabulas inpleuerit Hister
 59. liberto, dederit uiuus cur multa puellae.
 60. diues erit magno quae dormit tertia lecto.
 61. tu nube atque tace: donant arcana cylindros.
 62. de nobis post haec tristis sententia fertur?
 63. dat ueniam coruis, uexat censura columbas.'
 64. fugerunt trepidi uera ac manifesta canentem
 65. Stoicidae; quid enim falsi Laronia? sed quid
 66. non facient alii, cum tu multicia sumas,
 67. Cretice, et hanc uestem populo mirante perores
 68. in Proculas et Pollittas? est moecha Fabulla;
 69. damnetur, si uis, etiam Carfinia: talem
 70. non sumet damnata togam. 'sed Iulius ardet,
 71. aestuo.' nudus agas: minus est insania turpis.
 72. en habitum quo te leges ac iura ferentem
 73. uulneribus crudis populus modo uictor et illud
 74. montanum positis audiret uulgus aratris.
 75. quid non proclames, in corpore iudicis ista
 76. si uideas? quaero an deceant multicia testem.
 77. acer et indomitus libertatisque magister,
 78. Cretice, perluces. dedit hanc contagio labem
 79. et dabit in plures, sicut grex totus in agris
 80. unius scabie cadit et porrigine porci
 81. uuaque conspecta liuorem ducit ab uua.
 82. foedius hoc aliquid quandoque audebis amictu;
 83. nemo repente fuit turpissimus. accipient te
 84. paulatim qui longa domi redimicula sumunt
 85. frontibus et toto posuere monilia collo
 86. atque bonam tenerae placant abdomine porcae
 87. et magno cratere deam. sed more sinistro
 88. exagitata procul non intrat femina limen:
 89. solis ara deae maribus patet. 'ite, profanae,'
 90. clamatur, 'nullo gemit hic tibicina cornu.'
 91. talia secreta coluerunt orgia taeda
 92. Cecropiam soliti Baptae lassare Cotyton.
 93. ille supercilium madida fuligine tinctum
 94. obliqua producit acu pingitque trementis
 95. attollens oculos; uitreo bibit ille priapo
 96. reticulumque comis auratum ingentibus implet
 97. caerulea indutus scutulata aut galbina rasa
 98. et per Iunonem domini iurante ministro;
 99. ille tenet speculum, pathici gestamen Othonis,
 100. Actoris Aurunci spolium, quo se ille uidebat
 101. armatum, cum iam tolli uexilla iuberet.
 102. res memoranda nouis annalibus atque recenti
 103. historia, speculum ciuilis sarcina belli.
 104. nimirum summi ducis est occidere Galbam
 105. et curare cutem, summi constantia ciuis
 106. Bebriaci campis solium adfectare Palati
 107. et pressum in faciem digitis extendere panem,
 108. quod nec in Assyrio pharetrata Sameramis orbe
 109. maesta nec Actiaca fecit Cleopatra carina.
 110. hic nullus uerbis pudor aut reuerentia mensae,
 111. hic turpis Cybeles et fracta uoce loquendi
 112. libertas et crine senex fanaticus albo
 113. sacrorum antistes, rarum ac memorabile magni
 114. gutturis exemplum conducendusque magister.
 115. quid tamen expectant, Phrygio quos tempus erat
 116. iam more superuacuam cultris abrumpere carnem?
 117. quadringenta dedit Gracchus sestertia dotem
 118. cornicini, siue hic recto cantauerat aere;
 119. signatae tabulae, dictum 'feliciter,' ingens
 120. cena sedet, gremio iacuit noua nupta mariti.
 121. o proceres, censore opus est an haruspice nobis?
 122. scilicet horreres maioraque monstra putares,
 123. si mulier uitulum uel si bos ederet agnum?
 124. segmenta et longos habitus et flammea sumit
 125. arcano qui sacra ferens nutantia loro
 126. sudauit clipeis ancilibus. o pater urbis,
 127. unde nefas tantum Latiis pastoribus? unde
 128. haec tetigit, Gradiue, tuos urtica nepotes?
 129. traditur ecce uiro clarus genere atque opibus uir,
 130. nec galeam quassas nec terram cuspide pulsas
 131. nec quereris patri. uade ergo et cede seueri
 132. iugeribus campi, quem neglegis. 'officium cras
 133. primo sole mihi peragendum in ualle Quirini.'
 134. quae causa officii? 'quid quaeris? nubit amicus
 135. nec multos adhibet.' liceat modo uiuere, fient,
 136. fient ista palam, cupient et in acta referri.
 137. interea tormentum ingens nubentibus haeret
 138. quod nequeant parere et partu retinere maritos.
 139. sed melius, quod nil animis in corpora iuris
 140. natura indulget: steriles moriuntur, et illis
 141. turgida non prodest condita pyxide Lyde,
 142. nec prodest agili palmas praebere luperco.
 143. uicit et hoc monstrum tunicati fuscina Gracchi,
 144. lustrauitque fuga mediam gladiator harenam
 145. et Capitolinis generosior et Marcellis
 146. et Catuli Paulique minoribus et Fabiis et
 147. omnibus ad podium spectantibus, his licet ipsum
 148. admoueas cuius tunc munere retia misit.
 149. esse aliquos manes et subterranea regna,
 150. Cocytum et Stygio ranas in gurgite nigras,
 151. atque una transire uadum tot milia cumba
 152. nec pueri credunt, nisi qui nondum aere lauantur.
 153. sed tu uera puta: Curius quid sentit et ambo
 154. Scipiadae, quid Fabricius manesque Camilli,
 155. quid Cremerae legio et Cannis consumpta iuuentus,
 156. tot bellorum animae, quotiens hinc talis ad illos
 157. umbra uenit? cuperent lustrari, si qua darentur
 158. sulpura cum taedis et si foret umida laurus.
 159. illic heu miseri traducimur. arma quidem ultra
 160. litora Iuuernae promouimus et modo captas
 161. Orcadas ac minima contentos nocte Britannos,
 162. sed quae nunc populi fiunt uictoris in urbe
 163. non faciunt illi quos uicimus. et tamen unus
 164. Armenius Zalaces cunctis narratur ephebis
 165. mollior ardenti sese indulsisse tribuno.
 166. aspice quid faciant commercia: uenerat obses,
 167. hic fiunt homines. nam si mora longior urbem
 168. indulsit pueris, non umquam derit amator.
 169. mittentur bracae, cultelli, frena, flagellum:
 170. sic praetextatos referunt Artaxata mores.